Cor Sonke

Amsterdam - 1960

Afgestudeerd: Kunstacademie Kampen 1991.

Sindsdien houd ik mij bezig met tekenen, schilderen en het maken van objecten. 

Schilderen is voor mij een zoektocht naar eenvoud van vorm en kleur in gelaagdheid en transparantie. Gefascineerd door de dagelijkse vormen om mij heen, b.v. ritmes van stenen of bomen, vormen van dingen waar je normaalgesproken aan voorbij loopt, zonder te zien hoe bijzonder ze kunnen zijn.
Mijn werk vormt zich over het algemeen vanuit abstractie, hierdoor blijft het onderwerp ondergeschikt aan het schilderij.
Door onstuimig onderzoekende aard, bij berispend differentiatiedrift ontstaat verscheidenheid in mijn werk.
Hierdoor ontstaan ook mijn objecten. Net als bij het schilderen is het een soort bouwen, toevoegen en weghalen.
De ene stap kan niet ontstaan zonder de voorgaande. Stukken hout, roestig ijzer, stenen of ander gevonden materiaal zijn hierbij het uitgangspunt. Met deze vaak bijzondere vormen, probeer ik mijn eigen intu´tieve werkelijkheid te verbeelden. Soms bewerk ik de losse materialen, maar vaak laat ik ze zoals ik ze vind en verander ze dan alleen door ze ergens een onderdeel van te laten worden.

Ondanks deze
verscheidenheid zijn er wel degelijk overeenkomsten. Met snelle onderzoekende verwerking van materiaal vind ik bepaalde vormen, welke ik uitwerk tot een beheersbaar en soms sereen eindresultaat.
Of mijn werk nu abstract is of figuratieve elementen bevat, bepaalde vormen en eenvoud waarnaar ik op zoek ben komen terug. Gevoed door de sfeer van muziek en indrukken van het bestaan, verwonderd door de confrontatie met de realiteit,
is het eindresultaat vaak een verwijzing in het proces van de gemaakte werkelijkheid.

 

Cor Sonke

Amsterdam - 1960

Studied: Academy of Arts, Kampen 1991

Painting is for me a quest for simplicity of form and color in layers and transparency. Fascinated by daily forms around me. I let myself be led by the creative process in which I find my own visual translation, and let the painting create itself.

In the larger forms of a composition, small details that arise in a controlled random way, create surprising twists inspired by the mature observations of my own visual world.

My work is generally abstract, but sometimes I use a figurative base which influences the final result.
Although some parts of the subject may stay visible or be further elaborated, the subject itself stays secundary to the painting. Also my landscapes arise from the abstraction, often made from memory or sketches

Impulsively, fed by the atmosphere of music and the impressions of life, I try to give my mind free range. Amazed at the confrontation with reality the end is only a reference, sometimes with an ironic slant.